Czym jest blog?

Strona główna

Jeszcze do niedawna, nikt nie wiedział, co to jest blog i czemu on ma służyć. Jednostki, które przed laty spisywały pamiętnik w wersji papierowej, nie roiły nawet, iż kiedyś będą mogły to zapisać na komputerze po czym będą mogły podzielić się swoimi przemyśleniami z pozostałymi ludźmi.


pokój dziecka
Author: silentworks
Source: silentworks


Blogi stają się coraz bardziej modne, bo można odszukać wiadomości z każdej sfery życia, napisane przez osoby kompetentne. Główną zaletą blogów jest wymiana opinii na interesujący nas w danej chwili temat. Nazwa "blog" wywodzi się z angielskiego od terminu web log. To pewien typ strony www składający się z samodzielnych, różnorodnych a także uporządkowanych chronologicznie tekstów. Ładu na owej stronie internetowej pilnuje jej posiadacz, a zarazem twórca. Blogi najczęściej umożliwiają archiwizację tekstów oraz ich porządkowanie. Komentowanie tekstów przez innych eksploatatorów jest czynnością powszednią. Właśnie w oczekiwaniu na komentarz bądź komentując wpis drugiego użytkownika umieszcza się swoje wypowiedzi. Wszelkie blogi rozpatrywane są jako medium komunikacyjne oraz noszą miano blogosfery.
Typy blogów: możemy wyróżnić wiele typów blogów, przyjąwszy właściwe kryteria podziału. Ze względu na ich kierunek i poruszane w nich tematy: blogi osobiste, specjalistyczne. Istnieje 5 podstawowych gatunków blogów: blogi osobiste – zapisywane w nich treści tyczą się życia osobistego autora. Zapisywane są w większości wypadków celem podzielenia się prywatnymi ideami, praktykami i emocjami,


Takim jest np. (blog parentingowy), który zakładają i piszą rodzice. Zawodowe blogi – zapisywane w nich treści dotyczą zagadnień zawodowych. Pisane są na ogół w celach zawodowych lub naukowych.